W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Aleksandra Komorowska - „Ocena krajowego zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w perspektywie 2040 roku na tle wdrożenia rynku mocy”.

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku, działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), w głosowaniu podejmuje uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska mgr inż. Aleksandrze  KOMOROWSKIEJ, zatwierdzając temat rozprawy:

„Ocena krajowego zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w perspektywie 2040 roku na tle wdrożenia rynku mocy”.

Rada Naukowa podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Lidii Gawlik, prof. IGSMiE PAN oraz promotora pomocniczego w osobie dra inż. Tomasza Mirowskiego.

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorski

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2020 r., działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry KOMOROWSKIEJ pt. 

„Ocena krajowego zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w perspektywie 2040 roku na tle wdrożenia rynku mocy”

w wyniku głosowania: 

1. powołała Komisję Doktorską w składzie:

- Przewodniczący:       

 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki 

- Członkowie:               

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
 • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Zbigniew Grudziński, prof. IGSMiE PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
 • Prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Dr hab. inż.  Eugeniusz J. Sobczyk, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN  – promotor 
 • Dr inż. Tomasz Mirowski  – promotor pomocniczy
 • Recenzent
 • Recenzent


2. ustaliła egzaminy doktorskie:3. powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

- dyscypliny podstawowej, w składzie:

 • Przewodniczący:
 • Członkowie:
 • Dr hab. inż. Katarzyna Stala-Szlugaj, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż.  Adam Szurlej, prof. AGH
 • Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN - promotor

- dyscypliny dodatkowej, w składzie:

 • Przewodniczący:       
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman           
 • Członkowie:               

4. powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

- Prof. dr hab. inż.  Henryk Kaproń  - Politechnika  Warszawska

- Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH

Załączniki

Powiadom znajomego