W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Łukasz Lelek - „Analiza porównawcza wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunakach polskich"

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595) podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego w ramach dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska dla mgr. inż. Łukasza Lelka zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu:

Analiza porównawcza wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunakach polskich. ”

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. Joanny Kulczyckiej.

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku, działając na podstawie art. 14. ust. 5.  ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789, ze zm.),  w związku z art. 179 ust. 1. ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.U. 2018. poz. 1669 ze zm.),  w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Lelka pt. „Analiza porównawcza wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunkach polskich” w wyniku głosowania:

1. Powołała Komisję Doktorską w składzie:

Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
 • Prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Prof. dr hab. Inż. Stanisław Nagy
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż.  Eugeniusz J. Sobczyk, prof. IGSMiE PAN
 •   Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – promotor
 • Recenzent 1
 • Recenzent 2

2. Ustaliła egzaminy doktorskie:

 • w dyscyplinie podstawowej –  górnictwo i geologia inżynierska
 • w dyscyplinie dodatkowej –  ekonomia
 • z języka obcego –  zwolniony z egzaminu na podstawie wymaganych  przepisami certyfikatów potwierdzających znajomość j. angielskiego

3. Powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej, w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Członkowie:
   • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński
   • Dr hab. inż.  Michał Kopacz, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
 • dyscypliny dodatkowej, w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH

4. Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Dr hab. Patrycja Bąk
 • Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ

Załączniki

Powiadom znajomego