Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacji Publicznej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Biuletyn został podzielony na cztery merytorycznie spójne obszary tematyczne: Organizacja Instytutu, Działalność, Działalność naukowa oraz ogłoszenia. Informujemy również, że Biuletyn zawiera zasadniczo treści przewidziane stosownymi ustawami. Niektóre informacje o codziennej działalności Instytutu, działalności naukowej, aktywności badawczej oraz realizowanych projektach są dostępne na stronie głównej IGSMiE PAN, pod adresem: www.min-pan.krakow.pl. Zapraszamy!