Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i EnergiÄ…
Polskiej Akademii Nauk

ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków

Tel.(centrala): (+48) 12 632-33-00 (603),
Sekretariat: (+48) 12 632-38-35,
Fax: (+48) 12 632-35-24,
NIP: 675-000-19-00,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Konto Bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego: 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001.