Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A
31-261 Kraków

Elektroniczna Skrzynka Podawcza, ePUAP: /IGSMiE/SkrytkaESP
E-mail: centrum@min-pan.krakow.pl
Tel.(centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)
Sekretariat: (+48) 12 632-38-35
Fax: (+48) 12 632-35-24
NIP: 675-000-19-00