Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością naszego Instytutu. Niżej wymieniono Członków Rady Naukowej Instytutu w kadencji na lata 2019-2022: 

 

 1. Prof. dr hab. inż. Blaschke Wiesław
 2. Dr hab. inż. Bujakowski Wiesław
 3. Prof. dr hab. inż. Chmielniak Tadeusz, członek rzeczywisty PAN
 4. Prof. dr hab. inż. Dziurzyński Wacław
 5. Dr hab. inż. Galos Krzysztof
 6. Dr hab. inż. Gawlik Lidia
 7. Dr hab. inż. Grudziński Zbigniew
 8. Prof. dr hab. inż. Hardygóra Monika
 9. Dr hab. inż. Kamiński Jacek
 10. Dr hab. inż. Kopacz Michał
 11. Dr hab. Kulczycka Joanna
 12. Prof. dr hab. inż. Magda Roman
 13. Prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek
 14. Prof. dr hab. inż. Mokrzycki Eugeniusz – Przewodniczący Rady Naukowej
 15. Prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław, członek korespondent PAN
 16. Prof. dr hab. inż. Ney Roman, członek rzeczywisty PAN
 17. Mgr inż. Olszowski Janusz
 18. Dr hab. inż. Pająk Leszek
 19. Prof. dr hab. inż. Pawłowski Lucjan, członek korespondent PAN
 20. Dr hab. inż. Pilecki Zenon
 21. Dr Pszonka Joanna
 22. Prof. dr hab. inż. Rosik-Dulewska Czesława, członek korespondent PAN
 23. Prof. dr hab. inż. Siemek Jakub, członek rzeczywisty PAN
 24. Dr Smol Marzena
 25. Dr hab. inż. Sobczyk Eugeniusz Jacek
 26. Prof. dr hab. Szamałek Krzysztof
 27. Dr hab. inż. Tomaszewska Barbara
 28. Prof. dr hab. inż. Trutwin Wacław, członek rzeczywisty PAN
 29. Dr hab. inż. Wdowin Magdalena
 30. Prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał