Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością naszego Instytutu. Niżej wymieniono Członków Rady Naukowej Instytutu w kadencji na lata 2019-2022: 

 

 1. Prof. dr hab. inż. Blaschke Wiesław
 2. Dr hab. inż. Bujakowski Wiesław
 3. Prof. dr hab. inż. Chmielniak Tadeusz, członek rzeczywisty PAN
 4. Prof. dr hab. inż. Dziurzyński Wacław
 5. Prof. dr hab. inż. Galos Krzysztof
 6. Dr hab. inż. Gawlik Lidia
 7. Dr hab. inż. Grudziński Zbigniew
 8. Prof. dr hab. inż. Hardygóra Monika
 9. Dr hab. inż. Kamiński Jacek
 10. Dr hab. inż. Kopacz Michał
 11. Dr hab. Kulczycka Joanna
 12. Prof. dr hab. inż. Magda Roman
 13. Prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek
 14. Prof. dr hab. inż. Mokrzycki Eugeniusz – Przewodniczący Rady Naukowej
 15. Prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław, członek korespondent PAN
 16. Prof. dr hab. inż. Ney Roman, członek rzeczywisty PAN
 17. Mgr inż. Olszowski Janusz
 18. Prof. dr hab. inż. Pawłowski Lucjan, członek korespondent PAN
 19. Dr hab. inż. Pilecki Zenon
 20. Dr Pszonka Joanna
 21. Prof. dr hab. inż. Rosik-Dulewska Czesława, członek korespondent PAN
 22. Prof. dr hab. inż. Siemek Jakub, członek rzeczywisty PAN
 23. Dr Smol Marzena
 24. Dr hab. inż. Sobczyk Eugeniusz Jacek
 25. Prof. dr hab. Szamałek Krzysztof
 26. Prof. dr hab. inż. Trutwin Wacław, członek rzeczywisty PAN
 27. Dr hab. inż. Wdowin Magdalena
 28. Prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał