Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
Siedziba Instytutu mieści się w Krakowie, przy ul. J. Wybickiego 7A.
Instytut działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r.poz. 1183, 1655, 2227),
  • Statutu Polskiej Akademii Nauk (z późniejszymi zmianami),
  • Uchwały nr 1/98 Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i energią PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 30.04.1998 r.,
  • Statutu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 17.06.2011 r. z późniejszymi zmianami.