Ta sekcja serwisu prezentuje najważniejsze treści obejmujące działalność Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Są to w szczególności informacje dotyczące:

  • działalności naukowej,
  • badań naukowych w ramach działalności statutowej,
  • projektów badawczych i rozwojowych realizowanych w jednostce,
  • umów i zleceń finansowanych przez jednostki gospodarcze krajowe i zagraniczne,
  • kształcenia i rozwoju kadry naukowej,
  • upowszechniania nauki i działalności wydawniczej,
  • finansów Instytutu (przychodów i kosztów działalności oraz podziału zysku).


Załączniki:

Sprawozdanie z działalności naukowej (2018 rok)