Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik nr 2 do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik nr 3 do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik nr 4a do SWZ_AF_272_1_2021.doc
Załącznik nr 4b do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik nr 5 do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik nr 6 do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik nr 7 do SWZ_AF_272_1_2021.docx
Załącznik do wzoru umowy (1.1) PFU_AF-272_1_2021.pdf
Załącznik do wzoru umowy (1.2) pytania do SIWZ wykonawczego_AF_272_1_2021.pdf
Załącznik do wzoru umowy (1.3) umowa wykonawcza_AF_272_1_2021.docx
Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2021
Informacja o przeznaczonej kwocie na realizację zamówienia_AF_272_1_2021-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert z 21.04.2021_AF_272_1_2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z 24.05.2021_AF_272_1_2021