W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Instytucie jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Wybickiego 7A, (kod 31-261), https://min-pan.krakow.pl/instytut/,reprezentowany przez p.o. Dyrektora Instytutu – dr hab. inż. Magdalenę Wdowin, profesor instytutu.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w Instytucie oraz w sprawach korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Instytut należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Instytutu poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Instytut stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) RODO.
 4. Dane osobowe w Instytucie są przetwarzane jeśli zajdzie jedna z poniższych przesłanek:
  a. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c. w celu niezbędnym realizacji umów zawartych z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych przez Instytut odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 7. Od momentu pozyskania przez Instytut danych osobowych są one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
 8. Odbiorcą danych osobowych zgromadzonych w Instytucie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Dane osobowe zgromadzone w Instytucie mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych.
 10. Podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Instytut ma prawo:
  a. do dostępu do danych osobowych, 
  b. do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  c. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  d. do przenoszenia danych osobowych, jeśli jest to możliwe na podstawie Ogólnego rozporządzenia,
  e. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  f. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa ul. Stawki 2, kod 00-193, tel. 22 860 70 86), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO. 

Powiadom znajomego