W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (https://min-pan.krakow.pl/instytut/bip/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego. 


Status pod względem zgodności

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej IGSMiE PAN jest w pełni zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 29.05.2020 r.

2. Metoda przygotowania oświadczenia: 

  • Deklarację sporządzono na podstawie oświadczenia firmy Logonet Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy oraz na podstawie samooceny wykonanej przy pomocy narzędzia do oceny dostępności stron internetowych: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa BIP IGSMiE PAN spełnia wymagania dostępności w testach tam ujętych w 99,75 %.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych (Michał Kopacz; tel.: 609 922 924; email: kopacz@min-pan.krakow.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Informacje uzupełniające

1. Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej IGSMiE PAN: 28.01.2020 r.

2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 29.05.2020 r.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
ul. J. Wybickiego 7A
31-261 Kraków
Telefon: (+48) 12 632-33-00
E-mail: centrum@min-pan.krakow.pl
Strona internetowa: https://min-pan.krakow.pl/ 


Skróty klawiszowe

Strona internetowa BIP IGSMiE PAN (https://min-pan.krakow.pl/instytut/bip/) zapewnia obsługę standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. 

Dodatkowa informacja

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  • „1” – przejdź do głównego menu
  • „2” – przejdź do treści
  • „3” – przejdź do wyszukiwarki
  • „4” – przejdź do mapy serwisu

Następujące skróty używamy w kombinacji:

  • dla przeglądarek: OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER- Lewy ALT + „klawisz skrótu”,
  • dla przeglądarki MOZILLA- Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”


Dostępność architektoniczna

1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie obsługuje interesantów w lokalizacji:

  • Budynek siedziby Instytutu w Krakowie, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu jednego schodka. Wewnątrz znajdują się schody pozwalające dotrzeć do obszaru dostępnego dla interesantów. Obszar ten znajduje się na III piętrze. Brak możliwości skorzystania z windy. 

2. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

  • Są dostępne miejsca parkingowe na parkingu przypisanym do budynku. Na parking wjeżdża się od ulicy Wybickiego. Nie ma szlabanu przy wjeździe. Nie ma opłat za parkowanie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

1. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

2. Dodatkowa informacja: Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Załączniki

Powiadom znajomego