W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Katarzyna Guzik - „Możliwości wykorzystania piaskowców jurajskich i kredowych północno - zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamieni architektonicznych w zależności od ich litologii”

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014 r., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595) podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego w ramach dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska dla mgr. inż. Katarzyny Guzik zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu:

„Możliwości wykorzystania piaskowców jurajskich i kredowych północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamieni architektonicznych w zależności od ich litologii”

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Krzysztof Galos.

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2017 roku działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. nr 204, poz. 1200), w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Guzik pt.

„Możliwości wykorzystania piaskowców jurajskich i kredowych północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamieni architektonicznych w zależności od ich litologii”,

w wyniku głosowania:

1. powołała Komisję Doktorską w składzie:

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki
 • Członkowie:
  • Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
  • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
  • Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
  • Dr hab. inż. Eugeniusz Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN
  • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN
  • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN – promotor
  • Recenzent
  • Recenzent

2. ustaliła egzaminy doktorskiej:

 • w dyscyplinie podstawowej – w przedmiocie: geologia stosowana
 • w dyscyplinie dodatkowej – w przedmiocie: ekonomika górnictwa
 • z języka obcego – zwolniona (posiada certyfikat, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW)

3. powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej, w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Dr hab. Marek Rembiś
   • Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. IGSMiE PAN
 • dyscypliny dodatkowej, w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
   • Dr hab. inż. Mariusz Krzak

4. powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Dr hab. inż. Jan Bromowicz
 • Dr hab. inż. Andrzej Barczuk, prof. UW

Załączniki

Powiadom znajomego