W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Przemysław Kaszyński - „Ocena perspektyw zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w elektroenergetyce zawodowej w aspekcie wybranych regulacji środowiskowych”.

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 31 marca 2017 roku, działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.),  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586), podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska mgr. inż. Przemysławowi KASZYŃSKIEMU, zatwierdzając temat rozprawy:

„Ocena perspektyw zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w elektroenergetyce zawodowej w aspekcie wybranych regulacji środowiskowych”.

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu  promotora tej rozprawy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. IGSMiE PAN.

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku, działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w  zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w przewodzie doktorskim mgr. inż. Przemysława Kaszyńskiego pt.

„Ocena perspektyw zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w elektroenergetyce zawodowej w aspekcie wybranych regulacji środowiskowych”,

w wyniku głosowania:

1. powołała Komisję Doktorską w składzie:

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki
 • Członkowie:
  • Prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
  • Prof. dr hab. inż. Roman Magda
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
  • Dr hab. inż. Lidia Gawlik,prof. IGSMiE PAN
  • Dr hab. inż. Eugeniusz J. Sobczyk, prof. IGSMiE
  • Dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN – promotor
  • Recenzent
  • Recenzent

2. ustaliła egzaminy doktorskie:

 • w dyscyplinie podstawowej – górnictwo i geologia inżynierska
  w zakresie – odkrywkowa eksploatacja złóż
 • w dyscyplinie dodatkowej – ekonomia
  w zakresie – ekonomika energetyki
 • z języka obcego – skierowanie na obligatoryjny egzamin z języka angielskiego w Studium Języków Obcych AGH w Krakowie

3. powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej, w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Zbigniew Grudziński, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH
   • Dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN
 • dyscypliny dodatkowej, w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Członkowie:
   • Prof. dr hab.  Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
   • Dr hab. inż. Zbigniew Grudziński, prof. IGSMiE PAN

4. powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
 • Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚl.

Załączniki

Powiadom znajomego