W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Katarzyna Luboń - „Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego”

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 31 marca 2017 roku, działając zgodnie  z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.),  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586),  w  głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska mgr inż. Katarzynie LUBOŃ, zatwierdzając temat rozprawy:

Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego”.

Rada podjęła także uchwały o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr. hab. inż. Radosława Tarkowskiego oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Bartosza Papiernika.

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorski

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku, działając zgodnie  z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.),  w związku z art. 179 ust. 1. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), w  przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Luboń pt.

Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego”,

w wyniku głosowania:

1. powołała Komisję Doktorską w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
 • Prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin
 • Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
 • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Eugeniusz J. Sobczyk, prof. IGSMiE
 • Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. IGSMiE PAN – promotor
 • Dr inż. Bartosz Papiernik – promotor pomocniczy
 • Recenzent
 • Recenzent

2. ustaliła egzaminy doktorskie:

 • w dyscyplinie podstawowej – górnictwo i geologia inżynierska
  • w zakresie –  podziemnego składowania/magazynowania gazów
 • w dyscyplinie dodatkowej  –  inżynieria środowiska
  •  w zakresie – odnawialnych źródeł energii
 • z języka obcego – zwolniona z egzaminu na podstawie wymaganych przepisami  certyfikatów potwierdzających znajomość j. angielskiego

3. powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej, w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Zbigniew Grudziński, prof. IGSMiE PAN
   • Prof. dr hab. inż.  Aleksander Garlicki
   • Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. IGSMiE PAN

 • dyscypliny dodatkowej, w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH

4. powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Dr hab. inż. Krzysztof Labus,  prof. P.Śl.
 • Dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak, prof. AGH

Załączniki

Powiadom znajomego