Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Struktura organizacyjna

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

W strukturę organizacyjną Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wchodzą:
  • pion naukowy,
  • pion administracyjny,
  • pion zajmujący się działalnością upowszechniającą naukę. Struktura organizacyjna w układzie przestrzennym