W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska

XML

Lead

Kierownik: dr hab. inż. Pilecki Zenon, profesor instytutu
Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska tworzą trzy pracownie:
 • Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska,
 • Pracownia Geotechnologii,
 • Pracownia Surowców Biogenicznych.

1. Do zadań Pracowni Geodynamiki i Inżynierii Środowiska należy:

 • badania geofizyczne i geologiczno-inżynierskie oddziaływania różnego rodzaju czynników na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na terenach górniczych i pogórniczych,
 • badania zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji różnych kopalin mineralnych,
 • badania geofizyczne budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych, w tym osuwisk, zapadlisk oraz podłoża pod obiekty budowlane, w szczególności za pomocą metod: sejsmicznej i georadarowej,
 • badania oddziaływań dynamicznych na obiekty budowlane metodą sejsmometryczną, 
 • modelowania matematyczne zachowania się ośrodków geologicznych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, w tym wokół wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów inżynierskich, 
 • analizy sedymentologiczno-petrologiczne różnych surowców skalnych pod kątem ich zagospodarowania.

2. Do zadań Pracowni Geotechnologii należy:

 • rozpoznanie możliwości i potencjału podziemnego magazynowania/składowania H2 i CO2 w Polsce wraz z identyfikacją i charakterystyką odpowiednich struktur geologicznych w głębokich poziomach wodonośnych oraz w kawernach solnych,
 • badanie oddziaływania Hi CO2 na skały zbiornikowe i uszczelniający nakład,
 • modelowanie zatłaczania H2 i CO2 do głębokich poziomów wodonośnych,
 • ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z podziemnym magazynowaniem/składowaniem H2 i CO2,
 • rozpoznanie możliwości podziemnego składowania odpadów promieniotwórczych, 
 • ocena potencjału podziemnego magazynowanie substancji w kawernach solnych.

3. Do zadań Pracowni Surowców Biogenicznych należy:

 • opracowanie rekomendacji (map drogowych) dotyczących zrównoważonego i cyrkularnego gospodarowania surowcami biogenicznymi,
 • odzysk surowców z odpadów, w tym fosforu z odpadów generowanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej (nawozy z odpadów),
 • woda w gospodarce o obiegu zamkniętym i ślad wodny,
 • oceny aspektów technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych gospodarki surowcami biogenicznymi,
 • strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem surowcami biogenicznymi ze źródeł antropogenicznych oraz określenie kierunków przeciwdziałania eutrofizacji,
 • analiza nowych materiałów (w tym nanomateriałów) wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gleb.

 

Pracownia Geotechnologii 

Kierownik: dr hab. inż. Tarkowski Radosław, profesor instytutu Pokój: 119 Telefon: (+48)12 617-16-36 Tel. kom.: (+48)698-644-339 E-mail: tarkowski@min-pan.krakow.pl  

Pracownia Surowców Biogenicznych

Kierownik: dr Smol Marzena, adiunkt Pokój: 422 Telefon: (+48)12 617-16-53 Tel. kom.: (+48) 695-922-722 E-mail: smol@min-pan.krakow.pl