W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A

31-261 Kraków


Tel. (centrala): (+48) 12 632-33-00 (603)

Sekretariat: (+48) 12 632-38-35

Fax: (+48) 12 632-35-24


NIP: 675-000-19-00


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt: inspektorODO@min-pan.krakow.pl

Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

XML

Kierownik: dr hab. Joanna Kulczycka 

Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym tworzą trzy Pracownie:

 • Pracownia Badań Strategicznych,
 • Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami,
 • Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska.

1. Do zadań Pracowni Badań Strategicznych należy:

 • strategia wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w regionach i podmiotach gospodarczych,
 • opracowanie i ocena planów rozwoju dla regionów i podmiotów gospodarczych,
 • diagnoza i ocena rozwiązań wspierających ograniczenie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko w całym cyklu życia:
  • analiza środowiskowa przy wykorzystaniu metod: ocena cyklu życia (LCA) i ślad węglowy (CF),
  • ocena ekonomiczna (koszty cyklu życia LCC) oraz metody ograniczania ryzyka,
  • badania aspektów społecznych planowanych i realizowanych przedsięwzięć oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • analiza rynku surowców pierwotnych i wtórnych.
 • analiza technologiczna przy wykorzystaniu metod: BAT, BATNEEC i analiz wielkokryterialnych.

2. Do zadań Pracowni Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami należy:

 • rozpoznanie, badania i analiza jakości środowiska gruntowo-wodnego w warunkach antropopresji:
  • oddziaływanie czynnych i zamkniętych obiektów przemysłowych oraz innych miejsc zanieczyszczonych na wody podziemne, powierzchniowe, grunty i gleby,
  • monitorowanie obiektów składowania odpadów i poszukiwanie parametrów charakterystycznych zanieczyszczenia.
 • zagadnienia gospodarki odpadami:
  • prognozowanie zmian i planowanie systemów gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz ich oddziaływania na środowisko,
  • możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych i wydobywczych w procesach odzysku lub unieszkodliwiania, w tym do celów rekultywacji,
  • analiza wytwarzania i zagospodarowania odpadów zawierających azbest.
 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

3. Do zadań Pracowni Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska należy:

 • badanie możliwości zastosować wybranych materiałów odpadowych w inżynierii i ochronie środowiska, w tym do syntez materiałów zeolitowych i mezoporowatych z popiołów lotnych i innych nośników krzemionki oraz ich zastosowanie w oczyszczeniu ścieków (m.in. z Hg, NH3) i gazów spalinowych (m.in. z Hg i CO2),
 • rozwój technologii w zakresie wytwarzania, magazynowania i wykorzystania wodoru do produkcji energii, w szczególności w zakresie wykorzystania zeolitów, struktur metaloorganicznych (MOF) i materiałów mezoporowatych w procesach magazynowania wodoru,
 • magazynowanie energii elektrycznej w bateriach typu Li-ion i Na-ion, w tym prace materiałowe nad nowymi rozwiązaniami dla elektrod stosowanych w ogniwach, mające na celu poprawę kluczowych parametrów technologii ogniw odwracalnych,
 • analizy geochemiczne procesów zachodzących podczas składowania CO2.
 • ewaluacja i analizy uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych przedsięwzięć z wykorzystaniem różnych metod badawczych, w tym statystycznych.

 

Pracownia Badań Strategicznych

Kierownik: dr hab. Joanna Kulczycka Numer pokoju: 118 Telefon: (+48)12 632-22-45/618 Tel. kom.: (+48) 605-333-363 E-mail: kulczycka@meeri.pl